06 Jul

La seguretat a l’alçada de la teva empresa

A Companyia d’Uniformes treballem perquè la seguretat en el lloc de treball sigui la màxima i ens hem especialitzat en LÍNIES DE VIDA i EPIs

T’oferim la més exigent tecnologia i sistemes per a la seguretat en treballs d’altura amb dispositius d’ancoratge per a l’assegurament de persones contra caigudes d’alçada a la feina.

Claus en mà. Disposem d’un departament tècnic específic en l’assessorament i instal·lació de Línies de Vida a: Horitzontals i Verticals, tant d’instal·lació permanent com temporal i complint amb totes les normatives UNE i ISO.

El nostre departament s’encarrega de tot el procés de la Línia de Vida: Presa de dades i identificació de necessitats, oferta i pressupost de la instal·lació, subministrament i instal·lació amb personal propi especialitzat, inspecció, manteniment i reparació, certificació i documentació associada, formació a usuaris i subministrament d’EPIs adequats.

SOM UNA EMPRESA AMB MÉS DE 20 ANYS D’EXPERIÈNCIA I PRESÈNCIA EN EL SECTOR DEL VESTUARI LABORAL I L’EQUIPAMENT DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.

Posa’t en contacte amb nosaltres, tens als nostres experts disponibles per ajudar-te.