11 gen.

Els 5 reptes de la prevenció de riscos laboral a les pimes


La formació en Prevenció de Riscos Laborals (PRL) dels treballador és obligatòria per a tot tipus d’empresa sigui gran o petita.
Tot i això, les dades de sinistralitat laboral reflecteixen que les empreses més petites són les que concentren un major número d’accidents, amb un terç de la sinistralitat general, segons el Institut Nacional de Seguretat i Higiene a la Feina. Davant aquest problema, les pimes han d’afrontar certs reptes.

Com es pot disminuir la sinistralitat a través de mesures preventives i aconseguir la implicació dels treballadors a les petites i mitjanes empreses?

  • Organització de la prevenció
  • Participació dels treballadors: Fer partícip als treballadors en les decisions preventives en matèria de seguretat i salut és clau per a la seva integració.
  • Actuació davant els riscos: Primer s’ha d’avaluar els riscos als que s’afronten els treballadors a l’empresa, així a continuació es podrà determinar les mesures preventives que s’han d’adoptar.
  • Formació i informació necessària a treballadors.
  • Cura de la salut

A Companyia d’Uniformes tenim tot tipus d’EPIS i línies de vida, consulta’ns.

Leave a reply