29 nov.

Nova normativa pels guants de seguretat

A partir de l’1 de juny de 2017 es va començar a aplicar la nova norma europea EN 388:2016 Guants de protecció contra riscos mecànics” a tots els guants fabricats a partir de llavors.

Tots els guants han experimentat canvis en els valors de marcat degut a la introducció d’un cinquè nivell de prestació (i en alguns casos d’un sisè nivell). En alguns casos, també s’ha pogut veure alterat alguns dels nivells de prestació a causa dels canvis en els mètodes d’assaig en la nova EN 288:2016 respecte a la EN 388:2004.

Tot i aquests canvis, la qualitat i els materials segueixen sent els mateixos, no ha afectat a cap d’aquests aspectes.

Concretament els canvis que ha patit aquesta norma ha estat:
La introducció de nous test d’assaig (“Corte EN ISO 13997” i la Protecció contra Impactes)
Modificació d’alguns ja existents com l’Abrasió el Tall per fulla.

NOUS PICTOGRAMES

Pel que fa als canvis en el marcat és important assenyalar la introducció dels nous requisits sota el pictograma, on ja apareixien els 4 nivells numèric dels requisits d’Abrasió, Tall per fulla, Esquinçament i Perforació; s’afegeix el nivell de requisit alfabètic per resistència al tall EN ISO 13997 que apareixerà a continuació dels requisits anteriors. A més a més, si els guants compleixen el requisit de Protecció contra impacte apareixerà en últim lloc la nomenclatura “P”.

Leave a reply