12 nov.

Quina és la normativa Europea sobre el calçat de protecció laboral?

L’elecció d’un calçat de protecció laboral adequat és imprescindible per mantenir als treballadors correctament segurs dintre de l’àmbit laboral.

El primer que s’ha de fer per triar un calçat de protecció laboral és tenir en compte que compleixi amb les normatives específiques.

Existeixen diferents normatives, a continuació, us explicarem quines són aquestes.

Normes UNE

Són les sigles de “Una Norma Espanyola”. Els comitès tècnics de normalització (CTN) són els encarregats d’elaborar aquestes normes.

Normes EN

Aquestes normes són de nivell europeu i estan redactades per experts dels diferents estats membres.

Normes ISO

Aquestes sigles fan referència a “International Organitzation for Standaridization” i el comitè format per diferents instituts de normalització de 160 països té com objectiu coordinar les diferents normes nacionals per facilitar el comerç entre països i contribuir a una estandardització de la norma comú.

Quines són les normatives que hem de tenir en compte en el sector del calçat de protecció laboral?

>> Veure catàleg de normes tècniques sobre el calçat (actualitzat juny 2017)

Leave a reply