05 jul.

La importància dels elements de seguretat a la feina

La seguretat és un dels aspectes més importants en l’activitat laboral. Un lloc de treball sense les mesures de seguretat apropiades pot comportar greus problemes per a la salut del treballador i dels companys.

A Companyia d’Uniformes sabem com és d’important aquest aspecte i és per això que fabriquem i distribuïm els millors elements de protecció pels teus treballadors.

Els Elements de Protecció Personal, també coneguts com a EPIs, no eviten els accidents o el contacte amb elements agressius però sí que ajuden a que la lesió sigui menys greu. Els principals EPIs per una bona seguretat al lloc de treball són els següent:

PROTECCIÓ AL CAP

  • Casc de seguretat: es necessari quan el treballador s’exposi a riscos elèctrics o cops.

 

  • Gorra o còfia: quan s’exposi a la humitat o a bactèries.

PROTECCIÓ PER A ULLS I CARA

  • Ulleres de seguretat: quan el treballador s’exposi a la projecció de partícules en oficis de fuster.

 

  • Monogafas de seguretat: necessari per la protecció de productes químics, gasos, vapors o fums.

 

  • Careta de seguretat: per a feines que requereixen protegir completament la cara.

 

  • Ulleres per soldar amb filtre ocular: per a protegir-se contra les espurnes o durant el procés de soldar.

PROTECCIÓ APARELL RESPIRATORI

  • Mascareta d’un sol ús: necessari quan el treballador està en un ambient on hi ha partícules a l’aire com la pols del cotó, ciments o partícules derivades del polit de peces.

 

  • Respirador purificant: quan a l’ambient hi ha gasos, vapors o fums.

PROTECCIÓ SONORA

  • Taps i auriculars: imprescindible per a feines amb molt de soroll constant.


PROTECCIÓ PER A MANS

  • Guants de plàstic d’un sol ús: protegeixen contra productes irritants suaus.

 

  • Guants de material d’alumini: s’utilitzen per manipular objectes calents.

 

  • Guants per a material elèctric: aquest tipus de guants permeten estar en contacte amb energies perilloses.

 

  • Guants resistents a productes químics: protegeixen les mans contra corrosius i àcids.

PROTECCIÓ PER A PEUS

  • Botes de plàstic: necessàries per feina químiques.

 

  • Botes de seguretat amb punta d’acer: per quan es manipula cargues i per a quan s’està en contacte amb objectes que punxen.

 

  • Calçat amb sola antilliscant: per a quan està exposat a feines amb humitat.

 

  • Botes de seguretat dielèctriques: per a quan s’està a prop de cables o connexions elèctriques.

FEINES EN LES ALÇADES
És molt important quan es treballa en alçades que el treballador estigui equipat amb les línies de vida adequades, com mosquetons, eslingues, casc, guants, botes…

A Companyia d’Uniformes podràs trobar tot el que necessites,
consulta els nostres productes.