18 Ene

Disposem dels tests ràpids de detecció de la Covid-19 per minimitzar riscos i prendre decisions ràpides a l’empresa.

En el moment actual, a l’empresa, és important detectar els treballadors i treballadores que presentin simptomatologia compatible amb la COVID-19, així com aquelles que hagin pogut estar en contacte estret amb altres persones confinades o amb símptomes.

Aquest diagnòstic i el procés per garantir un retorn segur a la feina després d’un aïllament, s’han de basar en criteris clínics i epidemiològics, a més de l’aplicació de proves.

No cal oblidar, però, que en l’àmbit laboral el més important és implementar les mesures de prevenció referides al manteniment del treball no presencial o a distància, les distàncies de seguretat o elements per a la separació física, les mesures higièniques (individuals i col·lectives) com ara mascaretes o protectors facials i aquelles que estiguin indicades de manera específica per sectors o activitats concretes.

A Companyia d’Uniformes tenim testos serològics i testos antigènics en estoc perquè en puguis disposar immediatament a la teva empresa per realitzar diagnòstics ràpids segons el protocol COVID19 que hagueu establert.

Test antigènic

El test antigènic detecta el virus de manera directa. Serveix per saber si estem infectats de coronavirus en aquell moment.

El test antigènic és una mostra nasofaríngia que es pren amb un bastonet tant si es tenen símptomes de la malaltia com per detectar positius de contactes estrets.

Els resultats es tenen en uns 20 minuts i es donen en el mateix punt d’atenció on s’ha pres la mostra.

Test serològic

El test serològic serveix per detectar el virus de manera indirecta. Mira si l’organisme ha generat anticossos, és a dir, si la persona té o ha tingut la malaltia. En aquest cas, la mostra que es necessita és de sang. Els resultats
poden estar en hores o poden ser també tests ràpids amb un resultat menys fiable.

Els anticossos IgM són els que primer responen de la infecció, per tant, un positiu en aquests anticossos indicarà que la infecció
està activa.