28 set.

Els 5 EPI imprescindibles en el sector de la construcció

En aquesta ocasió, a Companyia d’Uniformes ens centrarem en els EPI per a la construcció i us mostrarem els 5 imprescindibles per a un sector en el qual no deixa d’augmentar la sinistralitat.

Primer de tot, saps que és un EPI?
És aquell equip de protecció individual que està destinat a ser portat o subjectat pel treballador perquè li protegeixi de possibles riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o salut.

En el cas de la construcció, els 5 EPI més imprescindibles són:

  • 1. PROTECCIÓ DEL CAP
  • 2. Protecció del PEU
  • 3. VESTUARI DE PROTECCIÓ PER AL MAL TEMPS
  • 4. VESTUARI DE SEGURETAT: SENYALITZACIÓ
  • 5. EQUIP DE PROTECCIÓ ANTICAIGUDES: LÍNIES DE VIDA

Leave a reply