04 oct.

Cada quan cal renovar els EPI?

No existeix una normativa que especifiqui la durada exacta de la vida dels EPI , sinó que el mateix fabricant ho ha d’indicar en el producte . Però sí que podem trobar un seguit de recomanacions i de requisits que s’han de complir per mantenir el bon funcionament d’aquests equips.

Casc de seguretat

El Reial Decret 773/1997 estableix que l’alteració de la funció protectora d’un casc de seguretat a causa de l’envelliment que pot originar-se per treballs a l’aire lliure , condicions ambientals , neteja o utilització .

Per aquests motius, s’han de realitzar controls periòdics per mantenir el casc de seguretat en bon estat. Si el casc, rep un cop important caldrà canviar-lo immediatament.

Calçat de seguretat

La vida útil dependrà de la cura que se li doni i de les condicions d’ús, encara que recomanem canviar-lo cada any.

Guants de seguretat

Els guants són un EPI que no tenen una caducitat específica més enllà de conservar les seves propietats per desgast, deteriorament o trencament. Així que els controls periòdics per determinar la seva substitució, i en cas de resultar danyats, caldria substituir-los immediatament.

Leave a reply